„Visas tiesas lengva suprasti, kai jos atrastos. Svarbu jas rasti.“ G. Galilejus

apie mus

 
Privačių detektyvų biuras „Gatelis ir Partneriai“ yra įsikūrę Vilniuje ir Kaune. Mes nesame teisėsaugos institucijų konkurentai, Mes bendradarbiaujame su jomis. Mūsų tikslas - padėti fiziniam ar juridiniam asmeniui sudėtingiausioje situacijoje, išsaugant visišką konfidencialumą. Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje ir už Lietuvos ribų.

Kur ir kokiomis sąlygomis Mes dirbame? Dirbama įvairiose vietose ir aplinkose, kur reikia duomenis fiksuoti, rinkti, tirti ar apsaugoti. Duomenų rinkimui naudojamos įstatymų nedraudžiamos techninės priemonės. Darbas yra rizikingas ir atsakingas. Dirbame 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę.

Privačių detektyvų biuras „Gatelis ir Partneriai“ – leis atsikvėpti tiems, kurie turi rūpesčių tarpasmeniniuose / darbo santykiuose ir dėl spartaus gyvenimo tempo bei didelio užimtumo neturi galimybių patikrinti tai, kas jiems kelia įtarimus.

Mūsų credo –
 • Konfidencialumas
 • Abipusis pasitikėjimas
 • Bendradarbiavimas
 • Profesionalumas
Detektyvų biuras "Gatelis ir Partneriai" padės Operatyviai, Efektyviai ir Patikimai išspręsti klientų problemas.
privaciu detektyvu biuras, neistikimybes isaiskinimas
profesionalus sekimas, privatus seklys
informacijos rinkimas, dingusiuju paieska, detektyvu paslaugos
 

privačių detektyvų paslaugos

Jeigu Jūs ieškote detektyvų biuro ar privataus detektyvo Lietuvoje, Aš ir mano kolegos yra pasiruošę suteikti profesionalią pagalbą. Skambinkite ir mes Jums padėsime! Mūsų sėkmė – profesionaliai dirbanti specialistų komanda.
 
Paslaugų teikimo sąlygos aptariamos kartu su klientu. Paslaugų terminai bei kainos priklauso nuo paslaugos įvykdymo sąlygų, jų sudėtingumo bei apimties.
 • Duomenų dėl nesąžiningos konkurencijos ar komercinės ūkinės veiklos rinkimas

 • Informacijos reikalingos teismo procesui rinkimas

  informacijos, reikalingos baudžiamajam procesui, civiliniams, darbo, iš draudimo sutarčių kylantiems ginčams ar administracinės teisenos byloms nagrinėti, rinkimas ir tyrimas
 • Giminystės ryšių nustatymas

  kliento kilmės, giminystės ryšių, biografijos ir kitų duomenų apie klientą rinkimas ir tyrimas
 • Pavogtų / dingusių daiktų paieška

  iš kliento pavogto, dingusio, iššvaistyto ar kitu būdu prarasto turto ar nuosavybės teises į tą turtą patvirtinančio dokumento, ar su turtu susijusios kitokios informacijos paieška
 • Konsultavimas privačios detektyvinės veiklos klausimais

  konfidencialumo reikalaujančių susitikimų rengimas
 • Asmenų patikimumo ar mokumo įvertinimas

 • Skolininkų ir jų turto paieška

 • Konfidencialumo reikalaujančių susitikimų rengimas

  konsultavimas kitais privačios detektyvinės veiklos klausimais
 • Dingusių asmenų paieška
   

  dingusių ar įstatymų nustatyta tvarka pripažintų nežinia kur esančiais asmenų paieška, dingimo aplinkybių tyrimas, informacijos apie galimą jų buvimo vietą rinkimas
 • Nepilnamečių asmenų gyvenimo būdo patikrinimas

  tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų prašymu informacijos apie nepilnamečių vaikų (įvaikių), neveiksnių tam tikroje srityje ir ribotai veiksnių tam tikroje srityje asmenų, kuriems įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba, elgesį ir juos supančią aplinką rinkimas ir tyrimas, siekiant užtikrinti šių asmenų fizinį ar psichinį saugumą ir tik tais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankami ir (arba) netinkami siekiant šiame punkte nurodytų tikslų. Šiuo atveju privatus detektyvas, privačių detektyvų grupė ar privačių detektyvų bendrija neprivalo pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymą
 • Kliento privatumo užtikrinimas, patalpų / transporto priemonių tikrinimas nuo pasiklausymo, stebėjimo

  kliento komercinės, gamybinės ir (ar) profesinės paslapčių apsaugos užtikrinimas, techninio saugumo užtikrinimas savininko (teisėto valdytojo) patalpose, transporto priemonėse ar kitose kliento teisėtai valdomose vietose, taip pat elektroniniuose informacijos saugojimo ir elektroninių ryšių įrenginiuose, apsaugos nuo neteisėto informacijos rinkimo techninėmis priemonėmis užtikrinimas

Lietuvos privačios detektyvinės veiklos įstatymas